Factsheet

Developer
Bozza Games
Based in İstanbul, Turkey
Release Date
27 May 2018
Platforms
Android
Regular Price
Free
Store Link
https://play.google.com/store/apps/details id=com.bozzagames.LootTower

Description
Loot tower is an action and resource gathering game. Climb the endless tower and collect the spoils. Develop the camp with production buildings and get resources. Sell ​​what they gather, enlarge your kingdom and fortune.


Game Mechanics
In popular games, a helix jump-like game mechanics is reversed and improved with built-in joints. Players climb an infinite tower, collecting money, chests and resources. They develop their own camps with the spoils they collect. They try to build a richer and more powerful kingdom by selling merchandise from the crates.


Desing Philosophy
It is prepared with low poly graphics and caricatured textures. The colors and colors of the objects and the environment have progressed from a single color tone to match each other. In all models, it was tried to get a cartoon atmosphere with the number of small polygons.


Açıklama
Loot tower bir aksiyon ve kaynak toplama oyunudur. Sonsuz kuleye tırmanarak ganimetleri topla. Üretim binaları ile kampını geliştir ve kaynak elde et. Kuleden topladıklarını sat, krallığını ve servetini büyüt.

Oyun Mekanikleri
Popüler oyunlardan helix jump benzeri bir oyun mekaniğinin ters döndürülmüş ve yapılan eklemelerle geliştirilmiş halidir. Oyuncular sonsuz bir kuleye tırmanarak para, sandık ve kaynak biriktirirler. Topladıkları ganimetler ile kendi kamplarını geliştirirler.
Sandıklardan kazanılan eşyaları satarak daha zengin ve güçlü bir krallık kurmaya çalışırlar.

Tasarım Felsefesi
Low poly grafikler ve karikikatürize edilmiş dokular ile hazırlanmıştır. Eşyaların ve çevrenin renk paleti birbiri ile uyumlu olması için tek renk tonundan ilerlenmiştir.
Tüm modellerde minimun poligon sayısı ile çizgi film tadında bir atmosfer yakalanmaya çalışılmıştır.


Screenshots / Ekran Görüntüleri


Video


Logo & Icon